Foto 14

Voor januari 2020

Bedenk hoe je deze activiteit gaat organiseren en wat je wil bereiken. Op welke manier kun je Scouting op een perfecte manier presenteren. Het uitreiken van de jungletaart is het eerste officiële moment dat veel mensen zien dat de welpen 100 jaar bestaan. Door de krachten te bundelen en de groepen in één gemeente samen te laten werken, laten we zien hoe groot en veelzijdig Scouting is. Vooral omdat we overal in Nederland taarten uitreiken. Weet je niet welke groepen allemaal in jouw gemeente zitten, neem dan contact op met de Regio. Zij kunnen je daar zeker bij helpen. 

Bespreek samen aan welke instanties je nog meer een jungletaart zou kunnen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligerscentrale, het stadsdeelbestuur of de wijkvereniging waarmee je vaak samenwerkt. 

Communicatieplan

Stel een communicatieplan op:

Een belangrijk element uit Tijd voor taart is het genereren van veel publiciteit. Dat laten we de pers ook weten. Stuur centraal een persbericht naar alle lokale media, zoals kranten, radio en tv en nodig ze uit voor het taartmoment. Grijp dit moment met beide handen aan om Scouting in jouw gemeente op de kaart te zetten. Hiervoor kan je dit invulpersbericht gebruiken.

Januari 2020

Deel je taart uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente of bedrijf. Probeer er dan ook aandacht voor te krijgen, neem jeugdleden mee die enthousiast kunnen vertellen wat Scouting en specifiek de welpenspeltak voor hen betekent.

Je kunt ook spreektijd vragen in de eerste raadsvergaderingen dan een kort filmpje of presentatie laten zien wat men dit jaar van Scouting kan verwachten.