Flashmob (0)

Doel

Verras met zoveel mogelijk welpen en andere dansende deelnemers het publiek in een openbare ruimte met een flashmob.

 

Uitleg

In de jungle kun je zien dat het feest is. Tijd om ook iedereen buiten de jungle te laten weten dat het feest is. En hoe kan dat beter dan met een flashmob? Kies samen met jouw horde een liedje waarop je de flashmob wilt maken en bedenk daar vervolgens een dansje bij. De welpen leren de danspasjes aan de andere deelnemers. Is iedereen er klaar voor? Dan kan de flashmob worden uitgevoerd.

 

Bewijs

Maak een filmpje van maximaal vijf minuten waarin omstanders op een publieke plek verrast worden met een flashmob. Zorg dat het aantal deelnemende welpen in één opslag goed zichtbaar is op het filmpje, door te vermelden op welk moment het filmpje gepauzeerd moet worden om het aantal deelnemende welpen te tellen. Het filmpje mag niet worden bewerkt.

 

Benodigd materiaal

  • Muziek, geluidsapparatuur en camera.

 

Tips

  • Bekijk dit, dit, dit of dit filmpje als inspiratie.
  • Houdt bij het uitvoeren van dit record de geldende coronamaatregelen in acht.

 

Voorwaarden

  • Eén welp start de flashmob.
  • De welpen mogen scouts uit andere speltakken vragen om mee te werken aan deze recordpoging.
  • De welpen mogen hulp van buitenaf vragen om aan deze recordpoging mee te werken.
  • In de flashmob zijn minimaal 8 welpen in een groene, blauwe of grijze Scoutfit te zien.
  • De flashmob moet minimaal 2 minuten duren.
  • Alleen deelnemers die meedansen tellen mee voor de recordpoging.
  • Bij een gelijke eindstand, wint de horde die als eerste het record instuurde.

 

Activiteitengebied: Expressie
Groepsgrootte: Minimaal 8 welpen
Locatie: Publieke locatie in dorp of stad

Recente recordpogingen

Er zijn nog geen recordpogingen beoordeeld. Waag ook een poging en dien je record in!
Verstuur je eigen recordpoging